Kas yra sapnai? Ką jie reiškia?

Sapnus jau esame suskirstę į dvi grupes: realiuosius ir intuityviuosius. Realieji sapnai yra tie, kuriuos sukelia išoriniai pojūčiai, tai yra priklauso nuo fizinių ir emocinių pojūčių (šiluma, šaltis, nuovargis, virškinimas, pyktis, palaima, neapykanta, meilė ir panašiai). Yra sapnų, kurie sapnuojami pirmosiomis miego valandomis. Juos taip pat veikia praėjusią dieną sutikti žmonės arba tos dienos įvykiai. Intuityvieji sapnai kyla iš vidinių jutimų ir priklauso nuo dvasinių pojūčių. Yra sapnų, kurie sapnuojami naktį ir pirmosiomis ryto valandomis. Tai yra sapnai, kurie, be abejonės, yra labiausiai verti dėmesio. Tik Šio pobūdžio sapnai atlieka pranašavimo vaidmenį.

Hipokratas sakė, kad tuo metu, kai kūnas miega, siela keliauja į bet kokią vietą, kur kūnas galėtų nukeliauti tik tada, kai jis nemiega. Kūnui miegant siela uždaryta jame lyg koks kalinys. Ji yra sukaustyta tradicinės logikos ir ribojama mąstymo realybės. Dar iki Froido antikos mąstytojai žinojo, kad kūnui ilsintis, iš bet kokių materialių ryšių išlaisvinta siela atsiduria tokioje būsenoje, kurioje gali bendrauti su antgamtiniu pasauliu. Sapne lyg kokiame veidrodyje atsispindi būsimi įvykiai, įgavę siurrealių vaizdų pavidalą. Tie reginiai, kurie dažnai, atrodo, neturi jokio loginio ryšio arba racionalaus paaiškinimo, sapne įgauna pritrenkiamą logiką, yra tarytum sapno pagrindas. Nuo seniausių laikų oniromantijos (mantija - numatymas, o n i r o - per sapnus) mokslas tiems reiškiniams bando suteikti paaiškinimus. Šio žodyno aiškinimai, kuriuos mes iš dalies grindžiame senovės oniramantų tekstais, paremtais liaudies išmintimi, leidžia pateikti tokius pat naudingus patarimus, kaip ir patikimi psichologai ir psichoanalitikai. Kaip matyti, senovės mąstytojų aiškinimai (pavyzdžiui, Artemidoro) nelabai skiriasi nuo šiuolaikiškų Froido aiškinimų. Sapnas, pasak Artemidoro, pasako teisybę. O pasak Froido, nėra objektyvios ateities, bet visada yra nenutrūkstama ir subjektyvi tikrovė. Be to, sapnas atskleidžia sugebėjimą suprasti nereikšmingus įspėjamuosius ženklus, kurių nemiegantis individas nesugeba suvokti. Anot Froido, sapnai taip pat atskleidžia tam tikrą „pranašavimo" galimybę. Ezoteriniu požiūriu sapno aiškinimas yra labiau kompleksinis ir neturi nieko bendra su mūsų praktine užduotimi.

Senovės mąstytojų patarimai, kaip sapnuoti gerus sapnus

Pirma yra būtina atkreipti dėmesį į maistą. Sunkus maistas apsunkina virškinimą ir gali turėti neigiamos įtakos sapnų pobūdžiui. Neabejotiną įtaką taip pat gali tureti miegančio kūno padėtis. Kai kurie mūsų kūno organai patiria įtampą arba visiškai negali pailsėti ir tai turi įtakos sapnui, sukuriančiam kuo keisčiausius vaizdinius.Artemidoras, II a. pr. Kr.